Ne može se sigurnije pobeći od sveta nego kroz umetnost i ne može se sigurnije spojiti sa njime nego preko umetnosti…

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

ЗА НАС