Proslava 25. godina operske karijere tenora Nikole Kitanovskog – Otello